Saturday, February 26, 2011

 • மீனவனை கைது செய்வான்
  மீட்டு தரவே கெஞ்ச வைப்பான்
  வலைகளையும் அறுத்து வைப்பான்
  வருத்தபட்டால் கழுத்தறுப்பான்
  படகினையும் எரித்திடுவான்
  பாவபட்டால் சிரித்திடுவான்
  கடலையும் கைது செய்வான்
  காட்டுமிராண்டியாய் கொலைசெய்வான்
  கடவுள் நானோ பொறுத்திருப்பேன்
  கடைசியாக சுனாமியாவேன் *
  சிங்களத்தை சீரழிப்பேன்
  சீக்கிரமாய் முடித்துவைப்பேன்

No comments: