Thursday, March 24, 2011

                                              மதுவிற்கு அடிமையான தந்தை..
                                        மரம் சுமந்தே முடமாகிப்போன தாய்....

விடியும் முன்பே காணாமல் போன..
உறவு-களுக்கு மத்தியில் 
விடிதலுக்கு ஏங்கி...
                                   
                                    விழிகளை சுமந்திருக்கும் பதின்ம வயதின்  
                                                     விதவை பெண்ணானவள்  
                                                 இன்னும் குடிகொண்டிருக்கிறாள்  
                      
                                 என்  இந்தியாவின்  எங்கோ  ஒரு மூலையில்....
                                                                                                 -கார்த்திக் ராஜா
  
 

No comments: